معرفی اپلیکیشن‌های بیداری به مواد چاپی برای کودکان

2020-02-06
Alphabetical Order

معرفی اپلیکیشن Alphabetical Order

قیمت: 0.99 دلار سطح آموزشی: زیر 5 سال، پیش‌دبستان مهارت: بیداری به چاپ نوع دستگاه: آی‌پد Alphabetical Order کودک را با به ترتیب کردن سه واک، تطبیق واک‌های بزرگ و کوچک و وصل کردن هر واک به آوای‌اش به چالش می‌کشد.
2020-02-06
ABC Spy

معرفی اپلیکیشن ABC Spy

قیمت: 0.99 دلار سطح آموزشی: پایه‌ی سوم، چهارم و بالاتر مهارت: بیداری به چاپ نوع دستگاه: آی‌پد، آی‌فون، آی‌پاد لمسی ABC Spy کودک را برای خلق تجربه‌ای الف‌بایی به چالش می‌کشد. در این تجربه کودک از هر حرف الف‌با عکس می‌گیرد (در نوشته‌هایی که پیرامون خود می‌بیند). عکس بگیرید، یک […]
2020-02-06
Alphabetic

معرفی اپلیکیشن Alphabetic

قیمت: 1.99 دلار سطح آموزشی: پیش‌دبستان مهارت: بیداری به چاپ نوع دستگاه: آی‌پد، آی‌فون، آی‌پاد لمسی Alphabetic تشخیص واک‌ها را برای فرزند شما به یک بازی تبدیل می‌کند. در این بازی کودک قبل از این که زمان‌اش به پایان برشد به دنبال نویسه‌های A تا Z که روی صفحه در […]
2020-02-01
Endless Alphabet

معرفی اپلیکیشن Endless Alphabet (الف‌بای بی‌پایان)

2020-02-06
Intro to Letters

معرفی اپلیکیشن Intro to Letters

قیمت: 4.99 دلار سطح آموزشی: زیر 5 سال، پیش‌دبستان مهارت: بیداری به چاپ نوع دستگاه: آی‌پد، آی‌فون، آی‌پاد لمسی Intro to Letters به کودک کمک می‌کند واک‌های انگلیسی از A تا Z را هم با حروف کوچک هم بزرگ بخواند و بنویسد. آموزش از طریق فلش‌کارت و در حالی که […]
2020-02-06
Kindy Language

معرفی اپلیکیشن Kindy Language

قیمت: 3.99 دلار سطح آموزشی: زیر 5 سال مهارت: بیداری به چاپ نوع دستگاه: آی‌پد، آی‌فون، آی‌پاد لمسی فعالیت‌های الف‌بایی و بازی‌هایی برای تشخیص تفاوت‌های دیداری و شنیداری، واک‌های کوچک و بزرگ، آگاهی از ترتیب حروف الف‌با، تشخیص تفاوت‌ها و شناسایی آواها، جمله‌سازی و توالی واژگان.
2020-01-25
Pictello

معرفی اپلیکیشن Pictello

2020-02-06
Shape-O ABCs

معرفی اپلیکیشن Shape-O ABCs

قیمت: 1.99 دلار سطح آموزشی: زیر 5 سال، پیش‌دبستان مهارت: بیداری به چاپ نوع دستگاه: آی‌پد Shape-O ABCs کودکان را وامی‌دارد واژه‌ها و تصویرها را در یکی از 100 پازل موجود در برنامه کنار هم قرار دهند. صدای قرار داده‌شده روی واک‌ها، به کودک کمک می‌کند بیان درست واژه را […]
2020-02-06
starfall ABCs

معرفی اپلیکیشن Starfall ABCs

قیمت: 2.99 دلار سطح آموزشی: زیر 5 سال، پیش‌دبستان مهارت: بیداری به چاپ نوع دستگاه: اندروید، آی‌پد، آی‌فون، آی‌پاد لمسی Starfall ABCs به کودک کمک می‌کند با واک‌ها ارتباط برقرار کند، برای او هر واک را به دو صورت بزرگ و کوچک (در زبان انگلیسی) نمایش می‌دهد و سپس نشان […]