معرفی اپلیکیشن‌های آموزش درک مطلب برای کودکان

2020-01-19
News-O-Matic: Nonfiction for Classrooms

معرفی اپلیکشن News-O-Matic: Nonfiction for Classrooms (مطالب غیرداستانی برای کلاس درس)

2020-01-19
Professor Garfield Fact or Opinion

معرفی اپلیکیشن Professor Garfield Fact or Opinion(استاد گارفیلد: واقعیت یا نظر)

2020-01-19
معرفی اپلیکیشن Inspiration Maps

معرفی اپلیکیشن Inspiration Maps

Inspiration Maps قیمت: 9.99 دلار سطح آموزشی: پایه‌ی چهارم و بالاتر مهارت: درک مطلب، نوشتن نوع دستگاه: آی‌پد ابزاری چندمنظوره برای نقشه‌ ذهنی که به کودک کمک می‌کند اطلاعات و ایده‌ها را سازمان‌دهی کند و به آسانی نمودار، نقشه، برنامه، باران فکری و خلاصه‌ای از نکات مهم تهیه کند.
2020-01-19
Kidspiration Maps

معرفی اپلیکیشن Kidspiration Maps

قیمت: 9.99 دلار سطح آموزشی: پیش‌دبستان، پایه‌ی اول، دوم و سوم مهارت: درک مطلب، نوشتن نوع دستگاه: آی‌پد ابزاری با کاربری آسان و چندکاره برای نقشه ذهنی  که برای همه‌ی موضوعات قابل استفاده است. در این اپلیکیشن می‌توانید عکس را به متن تبدیل کنید.
2020-01-19
Learn With Homer

معرفی اپلیکیشن Learn With Homer (همراه هومر یاد بگیرید)

2020-01-19
LightSail

معرفی اپلیکیشن LightSail

قیمت: رایگان سطح آموزشی: زیر 5 سال، پیش‌دبستان، پایه‌ی اول، دوم، سوم و چهارم و بالاتر مهارت: درک مطلب نوع دستگاه: اندروید، آی‌پد یک سکوی پرتاب برای سوادآموزی که به خوانش مستقل کمک می‌کند. دانش‌آموزان می‌توانند از طریق LightSail متن‌های کتابخانه‌ی دیجیتال مدرسه‌شان را مشاهده کنند و کتاب‌ها را مستقیم […]
2020-01-19
popplet

معرفی اپلیکیشن Popplet

2020-01-19
question builder

معرفی اپلیکیشن Question Builder (پرسش‌ساز)

2020-01-19
simple mind

معرفی اپلیکیشن SimpleMind

2020-01-19
Speech with Milo

معرفی اپلیکیشن Speech with Milo: Sequencing (توالی رخدادها)

2020-01-19
StoryBuilder

معرفی اپلیکیشن StoryBuilder (داستان‌ساز)

2020-01-19
tell about this

معرفی اپلیکیشن Tell About This (در این باره بگو)